Verbintenissenrecht

Het verbintenissenrecht is een rechtsgebied waarin de rechten en plichten geregeld worden tussen burgers (bedrijven) onderling.

Stel dat u een artikel koopt en vervolgens deze niet of niet tijdig geleverd krijgt of dat dit artikel over andere eigenschappen beschikt dan u is voorgespiegeld, dan kunt u op basis van de wettelijke regels van het algemeen civiel recht correcte nakoming vorderen.

Het niet (tijdig) betalen van een factuur is een tekortschieten in de nakoming van een overeenkomst. Indien u een debiteur heeft die niet overgaat tot betaling van de factuur, dan kan Advocatenkantoor BOJA voor u de incassering van de factuur overnemen.

Advocatenkantoor BOJA houdt zich tevens bezig met opstellen en beoordelen van diverse documenten, waaronder managementovereenkomsten, samenwerkingsovereenkomsten, opdrachtovereenkomsten, franchiseovereenkomsten en algemene voorwaarden.