Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht is een zeer breed rechtsgebied en beheerst de regels ten aanzien van de relatie tussen werknemer en werkgever. Zo kunt u bij het arbeidsrecht denken aan onderwerpen op onder andere het gebied van:

 • arbeidsovereenkomsten;
 • ziekte en re-integratie;
 • loonvordering;
 • goed werkgeverschap/werknemerschap;
 • bijzondere bedingen, waaronder concurrentie-/relatiebeding, proeftijdbeding, studiekostenbeding en boetebeding;
 • aansprakelijkheid werkgever/werknemer;
 • overgang van onderneming;
 • CAO recht;
 • aanvraag ontslagvergunning bij het UWV;
 • medezeggenschapsrecht;
 • ontslag op staande voet;
 • ontbinding arbeidsovereenkomst bij kantonrechter; en
 • opzegging arbeidsovereenkomst.

Advocatenkantoor BOJA is gespecialiseerd in het arbeidsrecht en treedt op voor zowel werknemers als werkgevers. Indien tijdig wordt opgetreden kan een procedure veelal voorkomen worden.