Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor persoonlijk eigen gebruik, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. Advocatenkantoor BOJA kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website. Alle rechten van intellectuele eigendom op deze website en op de nieuwsartikelen berusten uitsluitend bij Advocatenkantoor BOJA.