Bedrijfseconomisch ontslag mogelijk terwijl de onderneming geen verlies draait?

Een veel voorkomende vraag die ik in mijn praktijk krijg van ondernemers. Ze weten vaak dat je op grond van bedrijfseconomische redenen een ontslagvergunning kan aanvragen bij het UWV, maar denken dat er geen sprake is van een bedrijfseconomische reden omdat ze (nog) geen verlies draaien. Deze redenering is echter onjuist.

Bedrijfseconomische redenen bestaan uit zes categorieën:
– slechte of slechter wordende financiële situatie;
– werkvermindering;
– organisatorische of technologische veranderingen;
– bedrijfsverhuizing;
– beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming; en
– vervallen van loonkostensubsidie.

Het toetsingskader van het UWV is of er structureel arbeidsplaatsen komen te vervallen door bedrijfsbeëindiging of door maatregelen die om bedrijfseconomische redenen nodig zijn voor een doelmatige bedrijfsvoering.

Daarbij wordt dit door het UWV met een zekere mate van terughoudendheid getoetst aangezien er voor de ondernemer ruimte moet zijn om beslissingen te kunnen nemen die noodzakelijk zijn voor een doelmatige bedrijfsvoering (beleidsvrijheid). Het UWV gaat niet op de stoel van de ondernemer zitten, maar beoordeelt of de ondernemer zich kan verantwoorden voor zijn beslissing. Hiervoor dient de ondernemer stukken te overleggen die zijn beslissing ondersteunen.

Bij geen van de bedrijfseconomische redenen is vereist dat er verlies gedraaid wordt door de onderneming. In sommige gevallen dient wel sprake te zijn van een slechte financiële situatie, maar ook dan hoeft er op dat moment nog niet altijd verlies te zijn geleden. Voor sommige bedrijfseconomische redenen spelen de financiële cijfers in het geheel geen rol.

Overigens dient, indien sprake is van een bedrijfseconomische reden, daarnaast tevens aannemelijk gemaakt te worden dat de juiste werknemer voor ontslag wordt voorgedragen en de werknemer niet herplaatst kan worden.