Het enkel ontkennen ontvangst van de aanzegging ex artikel 7:668 BW per e-mail, is niet voldoende

De kantonrechter Rotterdam heeft op 21 juli jl. een uitspraak gedaan over de bewijslast inzake het ontvangen van een e-mailbericht met daarin de aanzegging.

Sinds de invoering van de WWZ dient een werkgever op grond van artikel 7:668 BW uiterlijk een maand voordat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt, schriftelijk aan te geven of de werkgever de arbeidsovereenkomst wel of niet wenst voort te zetten. Bij de invoering van dit artikel was reeds duidelijk dat onder schriftelijk ook per e-mailbericht werd verstaan.

In de zaak bij de kantonrechter in Rotterdam heeft de werkgever de aanzegging per e-mailbericht verzonden. De werknemer stelt echter dat hij het betreffende e-mailbericht niet gekregen heeft en vordert een aanzegvergoeding ter hoogte van één maandloon van de werkgever.

De werkgever heeft een e-mailbericht met daarin de aanzegging overgelegd waaruit blijkt dat dit tijdig aan de werknemer is verzonden. Daarnaast heeft de werkgever een overzicht van de IT-afdeling overgelegd, waaruit blijkt dat het e-mailbericht die dag de server van de werkgever heeft verlaten. Overigens heeft de werknemer alle andere e-mailberichten die de werkgever hem in de loop van de tijd heeft gestuurd, wel ontvangen.

De enkele ontkenning van werknemer dat hij dit e-mailbericht ontvangen heeft, volstaat volgens de kantonrechter niet. Als een e-mailbericht, ondanks alle aanwijzingen die op het tegendeel wijzen, niet aankomt bij de geadresseerde, moet hier een verklaring voor zijn.

Er had van werknemer, ter onderbouwing van zijn stelling dat hij het e-mailbericht niet ontvangen heeft, verwacht mogen worden dat hij uitgelegd had hoe het kan dat het e-mailbericht niet in zijn inbox terecht is gekomen. Als het regelmatig voorkomt dat e-mailberichten niet aankomen, wat de werknemer stelt, had hij dit met andere (eventueel technische) informatie hierover moeten onderbouwen. Dit heeft hij nagelaten. Het blijft bij de enkele stelling dat hij het e-mailbericht niet gekregen heeft. Derhalve wordt zijn vordering afgewezen.

Mijn advies aan werkgevers die de aanzegging enkel per e-mailbericht wensen te versturen, is dan ook om in dit e-mailbericht tevens een korte vraag op te nemen waarvan te verwachten is dat de werknemer hierop zal antwoorden, zodat in dat geval vaststaat dat de werknemer het e-mailbericht ontvangen en gelezen heeft. Uiteraard is het nog beter om de aanzegging per aangetekende post te versturen, dan wel persoonlijk te overhandigen waarbij een handtekening voor ontvangst wordt gevraagd, zodat dergelijke geschillen voorkomen worden.

Voor het lezen van de volledige uitspraak op rechtspraak.nl kunt u op onderstaande link klikken.

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBROT:2017:5606