Het niet halen van de taaltoets Nederlands leidt tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst van rechtswege

Het is mogelijk om in een arbeidsovereenkomst een ontbindende voorwaarde op te nemen; echter deze dient wel aan een aantal voorwaarden te voldoen. Zo mag een ontbindende voorwaarde bijvoorbeeld niet in strijd zijn met het gesloten stelsel van het ontslagrecht en moet het vervullen van de ontbindende voorwaarde objectief bepaalbaar zijn.

In een zaak welke aan het Gerechtshof Amsterdam was voorgelegd wisten de werknemers dat het behalen van de Nederlandse taaltoets een vereiste was en tevens wisten zij wat de consequentie zou zijn als zij de toets niet zouden halen. Bovendien werd de toets afgenomen door een onafhankelijke partij. De ontbindende voorwaarde is volgens het hof rechtsgeldig, waardoor de arbeidsovereenkomst dan ook van rechtswege is geëindigd door het niet behalen van de Nederlandse taaltoets.

Voor het lezen van deze uitspraak van 15 december 2015 op de website van De Rechtspraak, kunt u op onderstaande link klikken.

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHAMS:2015:5259