Ontbinding arbeidsovereenkomst vermiste werknemer

De kantonrechter Utrecht heeft de arbeidsovereenkomst van een vermiste werknemer op basis van de h-grond (andere omstandigheden) ontbonden.

De werkgever had pogingen ondernomen om met de werknemer in contact te komen, wat niet gelukt is. Daarnaast werd het loon al gedurende een geruime tijd niet meer doorbetaald aangezien de werknemer geen werk meer verrichtte. Van de werkgever kon in redelijkheid niet gevergd worden om de arbeidsovereenkomst met deze werknemer te laten voortduren.

Alhoewel de h-grond niet snel van toepassing zal zijn, mede gezien de parlementaire geschiedenis, is deze hier volgens de kantonrechter van toepassing. Omdat niet gesproken kan worden van ernstig verwijtbaar handelen zijdens de werknemer, heeft de werknemer op grond van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) wel recht op een transitievergoeding.

Voor het lezen van deze uitspraak van 22 december 2015, kunt u op onderstaande link klikken.

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBMNE:2015:9190