Onterechte loonsanctie UWV

Het betrof in deze zaak een procedure van de werkgever tegen het UWV. De werkgever had een deskundigenoordeel van het UWV ontvangen waaruit bleek dat de werkgever tot dan toe voldoende re-integratie inspanningen had verricht. Bij de aanvraag van het deskundigenoordeel was expliciet aangegeven dat het tweede spoortraject reeds was gestart. Voorts heeft het UWV na het tweede ziektejaar van de werknemer een loonsanctie opgelegd wegens het te laat inzetten van het tweede spoortraject. Dit was onterecht volgens de Centrale Raad van Beroep gezien het eerder afgegeven deskundigenoordeel.

Voor het lezen van de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 9 december 2015 kunt u op onderstaande link klikken.

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2015:4450