Twitter leidt niet tot overtreding relatiebeding, LinkedIn wel!

De risico’s van het onderhouden van relaties via social media ten aanzien van het overtreden van het relatiebeding.


Doordat werknemers steeds vaker een persoonlijke relatie krijgen met de cliënten, wordt het overeenkomen van een relatiebeding steeds belangrijker. Een dergelijk beding beschermt de werkgever doordat een werknemer gedurende een bepaalde periode na het einde van de arbeidsovereenkomst geen zakelijke contacten mag onderhoud met relaties van de werkgever.

Tegenwoordig worden veel (zakelijke) contacten onderhouden via social media, zoals Twitter, LinkedIn, Hyves en Facebook. Hier dienen werknemers voorzichtig mee om te gaan, nu er al meerdere uitspraken zijn waarin de rechter heeft geoordeeld dat ook contacten onderhouden via social media kan leiden tot overtreding van het relatiebeding.

Zo oordeelde de voorzieningenrechter in Arnhem op 8 maart 2011, dat er sprake was van overtreding van het relatiebeding doordat een ex-werknemer een relatie van zijn ex-werkgever toegevoegd had aan zijn linkedIn-netwerk. Daarbij maakte het volgens de rechter niet uit of de ex-werknemer deze relatie zelf had uitgenodigd dan wel de uitnodiging van deze relatie slechts geaccepteerd had. Aangezien andere relaties kunnen zien wie met elkaar gelinkt zijn, is het vrij eenvoudig om dergelijke overtredingen te bewijzen. In dit geval was er ook een afdruk van gemaakt. De rechter legde de werknemer een boete op van € 10.000,– voor het overtreden van het relatiebeding.

Voorts kwam er een zaak voor de rechtbank Arnhem (24 november 2011) waarin een werknemer in de functie van recruiter rechtstreeks een tweet verstuurde aan een volger van haar die zij nog kende van haar vorige werk. Ook dit was volgens de rechtbank in strijd met het relatiebeding.
In februari jl. mocht de voorzieningenrechter van de rechtbank Maastricht zich over een twitterkwestie buigen. Hier ging het om een voormalig dansleraar die contact hield via social media, waaronder Twitter en Facebook, met oud-leerlingen. De rechter was van oordeel dat conversaties via social media in beginsel beschouwd worden als vallende in de privésfeer van de betrokken personen, tenzij daaruit duidelijk en ondubbelzinnig voor iedereen een zakelijk karakter blijkt.

Een paar weken geleden heeft het Hof Den Haag een arrest gewezen waarin tevens wordt geoordeeld dat er geen sprake is van overtreding van het relatiebeding. Hier ging het om een situatie waarin een ex-werknemer in de functie van recruiter overgestapt was naar de concurrent en vervolgens getwitterd had dat zij op zoek was naar ZZP’ers op het gebied van finance. Hierdoor hadden ook een aantal personen, die onder het relatiebeding vielen welke overeengekomen was met de ex-werkgever, als volger van de werknemer dit bericht ontvangen. Volgens het Hof ging het hier om een moderne vorm van adverteren. Nu het volgen via Twitter veelal een éénzijdige handeling betreft, is dit iets anders dan de relaties benaderen of te onderhouden via Facebook en LinkedIn, aldus het Hof. Hier wordt dus duidelijk een onderscheid gemaakt door het Hof tussen de verschillende vormen van social media.

Het advies aan werkgevers is om in ieder geval met de werknemers een relatiebeding overeen te komen en tevens richtlijnen op te stellen voor het gebruik van social media op de werkvloer. Voor werknemers is het verstandig om het risico van overtreding van het relatiebeding te minimaliseren door geen relaties van de ex-werkgever via social media aan te gaan of te behouden.