Werkgever hoeft werknemer niet te wijzen op transitievergoeding bij een beëindiging van het dienstverband met wederzijds goedvinden

Partijen hebben de arbeidsovereenkomst beëindigd met wederzijds goedvinden middels een vaststellingsovereenkomst. Bij een beëindiging van het dienstverband met wederzijds goedvinden, is de werkgever op grond van de wet geen transitievergoeding aan de werknemer verschuldigd. Het staat partijen uiteraard wel vrij om hierover te onderhandelen.

In een zaak bij de kantonrechter Utrecht is de werknemer van mening dat de werkgever hem op grond van goed werkgeverschap had dienen te wijzen op zijn recht op een transitievergoeding. De kantonrechter volgt de werknemer hierin niet. De werkgever heeft geen algemene informatieplicht ten aanzien hiervan. Dit temeer gezien de wettelijke bedenktermijn om de vaststellingsovereenkomst na ondertekening te ontbinden. De werknemer had daardoor voldoende tijd om juridische informatie in te winnen.

Voor het lezen van deze uitspraak kunt u op onderstaande link klikken.

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBMNE:2015:8803